Özarslan, Ülker, & Güneyli, U. (1983). Antalya Sanayi Bölgesinde Çalışan Çırakların Enerji Harcamaları, Beslenme ve Sağlık Durumları Üzerinde Bir Araştırma. Beslenme Ve Diyet Dergisi, 12, 57–66. Geliş tarihi gönderen https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/884