Teberdar Güneş, E., Yücalan, Özgül B., & Korur, R. (2000). Yetişkin Bireylerde Hiperlipidemi Durumunun Saptanması. Beslenme Ve Diyet Dergisi, 29(1), 4-10. Geliş tarihi gönderen https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/822