Akışın, Z., Yılmaz, Ünsal, Köse, M., Edizer, S., & Ünalp, A. (2019). Klasik Nonketotik Hiperglisinemi Tanılı Bebekte İlaca Dirençli Epilepsi Tedavisinde Ketojenik Diyet Uygulaması: Bir Olgu Sunumu. Beslenme Ve Diyet Dergisi, 47(1), 100-104. https://doi.org/10.33076/2019.BDD.665