Koçoğlu, G., Sümer, H., Polat, H., Özgür, S., & Koçoğlu, F. (1996). Sivas Ulaş Eğitim Araştırma Bölgesinde 30 Yaş ve Uzeri Nüfusta Hipertansiyon Sıklığı ve Etkileyen Faktörler. Beslenme Ve Diyet Dergisi, 25(2), 24-28. Geliş tarihi gönderen https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/487