Budak, N., Özer, E., Kovalı, S., & İnceiş, N. (2005). Kahvaltının Öğrencilerin Beslenmesine Katkısı ve Akademik Başarıya Etkisi. Beslenme Ve Diyet Dergisi, 33(1), 47–54. Geliş tarihi gönderen https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/423