Arcak, R., & Çelik, F. (2006). Gebelerde Demir Yönünden Yeterli Beslenmenin Anemi Görülme Sıklığı Üzerine Etkisine Ait Araştırmaların Meta Analizi. Beslenme Ve Diyet Dergisi, 34(1), 23-30. Geliş tarihi gönderen https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/399