Baysal, A. (2007). Diyet Proteininin Beden Ağırlığının Denetimi Ve Kardiyovaskular Hastalıklardan Korunmada Etkinliği. Beslenme Ve Diyet Dergisi, 35(2), 5–8. https://doi.org/10.33076/2007.BDD.372