Uçar, A., & Hasipek, S. (2008). Ankara Üniversitesi Öğrencilerinin Sigara Kullanma Durumunun Beslenme Alışkanlıkları ve Bazı Hematolojik Parametreler Üzerine Etkisi. Beslenme Ve Diyet Dergisi, 36(1-2), 31–46. Geliş tarihi gönderen https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/349