Özkaya, Şebnem Özgen, & Özel, H. G. (2012). Farklı Sosyoekonomik Duzeydeki İlkoğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Beslenme Durumlarının Ve Antropometrik Ölçümlerinin Karşılaştırılması. Beslenme Ve Diyet Dergisi, 39(1-2). https://doi.org/10.33076/2011.BDD.335