Fisunoğlu, M., Aksoy Canyolu, B., Büyüktuncer Demirel, Z., Sain Güven, G., Ünal, S., & Besler, H. T. (2018). Hafif-Orta Düzeyde Hiperkolesterolemili Bireylerde Bitkisel Stanol İçeren Yoğurt Tüketiminin Oksidatif Stres Üzerine Etkisi. Beslenme Ve Diyet Dergisi, 46(3), 257-265. https://doi.org/10.33076/2018.BDD.318