Kahramanoğlu Aksoy, E., Göktaş, Z., Albuz, Özgür, Akpınar, M. Y., Öztürk, D., Buluş, H., & Uzman, M. (2018). Sleeve Gastrektomi Uygulanan Hastalarda Ağırlık Kaybının Nonalkolik Yağlı Karaciğer İle İlgili Bazı Yeni Parametreler Üzerine Etkisi. Beslenme Ve Diyet Dergisi, 46(3), 240-247. https://doi.org/10.33076/2018.BDD.316