Hopancı Bıçaklı, D., & Yılmaz, M. (2018). Kemoterapi Alan Onkoloji Hastalarında Yaşam Biçimi Davranışları, Besin Tüketim Sıklıkları ve Riskli Beslenme Alışkanlıkları. Journal of Nutrition and Dietetics, 46(3), 230-239. https://doi.org/10.33076/2018.BDD.315