Ateş Özcan, B., & Saka, M. (2018). Fonksiyonel Konstipasyonu Olan Yetişkin Bireylerin Posa, Sıvı ve Vitamin Mineral Alımlarının Değerlendirilmesi. Journal of Nutrition and Dietetics, 46(3), 220-229. https://doi.org/10.33076/2018.BDD.314