İnan Eroğlu, E., & Ayaz, A. (2018). Gıda Katkı Maddelerinin Sağlık Üzerine Etkileri: Risk Değerlendirme. Journal of Nutrition and Dietetics, 46(3), 311-319. https://doi.org/10.33076/2018.BDD.312