Keleş, B., & Göbel, P. (2023). Adölesanların Akdeniz Diyetine Uyumu ile Duygusal Yeme ve Stres Durumları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. Beslenme Ve Diyet Dergisi, 51(3), 16–25. https://doi.org/10.33076/2023.BDD.1762