Çiftçi, S., & Kızıl, M. (2023). Uyku Kalitesi ile Yeme Bozuklukları Eğilimi Arasında Bir İlişki Var Mı?. Beslenme Ve Diyet Dergisi, 51(2), 34–44. https://doi.org/10.33076/2023.BDD.1751