İçer, M. A., & Gezmen Karadağ, M. (2023). Tüketicilerin Helal Gıdaya Yönelik Bilgi, Tutum ve Tercihleri: Gözlemsel Tanımlayıcı Bir Çalışma. Beslenme Ve Diyet Dergisi, 51(1), 39–49. https://doi.org/10.33076/2023.BDD.1733