Yoldaş İlktaç, H., Aktaç, Şule, Hızlı Güldemir, H., Yılmaz Semerci, S., Batırel, S., & Garipağaoğlu, M. (2023). Kolostrum ve Olgun Anne Sütünün Makro Besin Ögesi Bileşimini Etkileyen Maternal Faktörler. Beslenme Ve Diyet Dergisi, 51(1), 9–17. https://doi.org/10.33076/2023.BDD.1726