Pekcan, A. G. (2023). Dünya’da ve Türkiye’de Besine Dayalı Beslenme Rehberleri: Sürdürülebilir Beslenme Yaklaşımı ve G20 Ülkeleri. Beslenme Ve Diyet Dergisi, 50(3), 1–9. https://doi.org/10.33076/2022.BDD.1708