Büyükdere, Y., & Akyol Mutlu, A. (2023). Diyetteki Endokrin Bozucular Arasında Bir Obezojen: Akrilamid. Beslenme Ve Diyet Dergisi, 51(1), 79–85. https://doi.org/10.33076/2023.BDD.1699