Kılınç, A., & Akdevelioğlu, Y. (2023). Non-Alkolik Yağlı Karaciğer Hastalığının Öngöstergesi Olarak Antropometrik ve Biyokimyasal İndekslerin Rolü. Beslenme Ve Diyet Dergisi, 50(3), 29–39. https://doi.org/10.33076/2022.BDD.1689