Serçe, H., & Gökmen Özel, H. (2022). Hastanede Yatan Çocuklarda Malnütrisyon Riskini Tanımlamada Kullanılan Tarama Araçları: Gerçekler ve Çelişkiler. Beslenme Ve Diyet Dergisi, 50(3), 84–94. https://doi.org/10.33076/2022.BDD.1679