Navruz Varlı, S., & Mortaş, H. (2022). Gıda Otomatlarında Bulunan Yiyecek ve İçeceklerin Enerji ve Besin Ögesi İçeriklerinin Değerlendirilmesi: Kesitsel Bir Çalışma. Beslenme Ve Diyet Dergisi, 50(3), 53–63. https://doi.org/10.33076/2022.BDD.1666