Asil, E., & Canbolat, E. (2022). Üniversite Öğrencilerinde Beden Memnuniyetsizliği ve Etkileyen Faktörler. Beslenme Ve Diyet Dergisi, 50(2), 39–47. https://doi.org/10.33076/2022.BDD.1662