Yassıbaş, E., & Yeşildemir, Özge. (2022). Üniversite Öğrencilerinde Depresyon Düzeyinin Duygusal İştah ve Yeme Farkındalığı Üzerine Etkisi. Beslenme Ve Diyet Dergisi, 50(2), 56–65. https://doi.org/10.33076/2022.BDD.1643