Kamarlı Altun, H., Suna, G., Seremet Kürklü, N., Karaçil Ermumcu, M. Şeyda, Ateş, Z., Akçınar, E., & Akın, H. (2022). Yetişkin Bireylerde Beslenme Okuryazarlığı ve Sağlık Okuryazarlığı Arasındaki İlişkinin Değerlendirmesi. Beslenme Ve Diyet Dergisi, 50(2), 30–38. https://doi.org/10.33076/2022.BDD.1642