Çapar Rehman, N., & Güngör, Özkan. (2022). Hemodiyaliz Hastalarında Uzaktan Malnütrisyon Uygulaması (R-MAPP) Kullanılarak Malnütrisyon ve Sarkopeninin Saptanması. Beslenme Ve Diyet Dergisi, 50(2), 10–19. https://doi.org/10.33076/2022.BDD.1593