Mortaş, H., Köse, S., & Bilici, S. (2022). Endüstriyel Olarak Üretilmiş Eritme Peynirlerde Aflatoksin M1 Kalıntılarının Araştırılması: Ankara İli Örneği. Beslenme Ve Diyet Dergisi, 50(1), 45–52. https://doi.org/10.33076/2022.BDD.1573