Göncü, G., & Kargar, A. (2022). Alkole Bağlı Olmayan Yağlı Karaciğer Hastalığı Tedavisinde Bazı Antioksidanların Rolü. Beslenme Ve Diyet Dergisi, 50(2), 76–82. https://doi.org/10.33076/2022.BDD.1555