Mengi Çelik, Özge, & Karaçil Ermumcu, M. Şeyda. (2022). Pandemi Döneminde Bireylerin Antropometrik Ölçüm ve Fiziksel Aktivite Düzeylerindeki Değişimlerin Yeme Bağımlılığı Durumuna Göre Değerlendirilmesi. Beslenme Ve Diyet Dergisi, 50(1), 35–44. https://doi.org/10.33076/2022.BDD.1553