Kartal, T., Bulut, F. D., Kor, D., Köşeci, B., Celiloğlu, C., Kara, E., Özdemir Dilek, S., Yüksel, B., & Önenli Mungan, N. (2022). Herediter Tirozinemi Tip-1 ve Tip-1 Diabetes Mellitus Birlikteliğinde Diyet Yönetimi: Olgu Sunumu. Beslenme Ve Diyet Dergisi, 49(3), 115–120. https://doi.org/10.33076/2021.BDD.1546