Şengüzel, S., & Yılmaz Akyüz, E. (2022). Çocuk Besin Reddi Ölçeği’nin Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Beslenme Ve Diyet Dergisi, 50(1), 27–34. https://doi.org/10.33076/2022.BDD.1545