Saygın, D. G., & Eskin, S. G. (2022). Üniversite Öğrencilerinde Yeme Farkındalığı ve İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi. Beslenme Ve Diyet Dergisi, 50(2), 20–29. https://doi.org/10.33076/2022.BDD.1529