Demirer, B., & Yardımcı, H. (2022). İleri Glikasyon Son Ürünlerinin Diyabet Komplikasyonları Üzerine Etkileri: Bir Derleme. Beslenme Ve Diyet Dergisi, 50(1), 101–108. https://doi.org/10.33076/2022.BDD.1516