Özpak Akkuş, Özlem, Asil, E., & Yılmaz, M. V. (2022). COVID-19 Pandemisi Sürecinde Bireylerin Beslenme Davranışlarının ve Ortorektik Eğilimlerinin Değerlendirilmesi. Beslenme Ve Diyet Dergisi, 49(3), 29–38. https://doi.org/10.33076/2021.BDD.1514