Akdemir, İdil, & Köseler Beyaz, E. (2022). Bariatrik Cerrahi Planlanan Hastaların Yeme Bağımlılığı, Depresyon ve Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi. Beslenme Ve Diyet Dergisi, 49(3), 19-28. https://doi.org/10.33076/2021.BDD.1498