Sevim, S., Gümüş, D., Topal, G. G., & Kızıl, M. (2021). COVID-19 Pandemi Döneminde Toplu Beslenme Servisi Yapan Farklı Kurumların Menülerinin Değerlendirilmesi. Beslenme Ve Diyet Dergisi, 49(3), 7–18. https://doi.org/10.33076/2021.BDD.1484