Yılmaz, M., Yaşar Fırat, Y., Gül, F. H., & Atuk Kahraman, T. (2021). Sağlık Okuryazarlığının Diyet Kalitesine Etkisi. Beslenme Ve Diyet Dergisi, 49(2), 28–37. https://doi.org/10.33076/2021.BDD.1477