Pekmez, C. T., Samur, G., Aydemir, Y., Özen, H., & Yüce, A. (2015). İnflamatuvar Barsak Hastalığı Olan Çocuklarda Malnütrisyon ve Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi. Beslenme Ve Diyet Dergisi, 43(3), 205-212. Geliş tarihi gönderen https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/147