Koçyiğit, E., & Gezmen Karadağ, M. (2020). Diyabette Hiperglisemi Kaynaklı Oksidatif Stresin Moleküler Mekanizması. Beslenme Ve Diyet Dergisi, 48(3), 76-83. https://doi.org/10.33076/2020.BDD.1411