Durduran, Y., Sağdıç, A., Demir, L. S., Uyar, M., & Yücel, M. (2021). Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Kahvaltı Yapma Alışkanlıkları ile Beden Kütle İndeksi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Çalışma. Beslenme Ve Diyet Dergisi, 49(2), 56-64. https://doi.org/10.33076/2021.BDD.1410