Ayhan Başer, D., Cankurtaran, M., & Güçiz Doğan, B. (2021). Bir Üniversitenin Sağlık Merkezine Başvuranların Multivitamin/Mineral Kullanımına İlişkin Uygulama ve Görüşleri, Ankara-Türkiye. Beslenme Ve Diyet Dergisi, 49(2), 47–55. https://doi.org/10.33076/2021.BDD.1409