Keleş, G., & Akçil Ok, M. (2021). Pişirme ve Yiyecek Hazırlama Becerileri Ölçeğinin Türkçe Geçerlik ve Güvenirliğinin İncelenmesi. Beslenme Ve Diyet Dergisi, 49(1), 26-35. https://doi.org/10.33076/2021.BDD.1405