Arslan, M. E., & Kadı, A. (2020). Farklı Mandıralarda Üretilen Küflü (Göğermiş) Civil Peynirin Sitotoksik ve Genotoksik Özelliklerinin Belirlenmesi. Beslenme Ve Diyet Dergisi, 49(1), 15-25. https://doi.org/10.33076/2020.BDD.1396