Kalyoncu, Z. B., Çetiner, Özlem, Balcı, T. N., Eroğlu, Z. B., & Kutluay Merdol, T. (2020). Kampüste Sağlıklı Beslenme Ortamına Yönelik Algılar: Ankara/Türkiye’de Özel Bir Üniversitede Yapılan Nitel Araştırma. Beslenme Ve Diyet Dergisi, 48(3), 18-38. https://doi.org/10.33076/2020.BDD.1392