Sipahi, S., & Demirel, B. (2021). Sosyal Medyadaki Beslenme ile İlgili Paylaşımların Yetişkin Bireylerin Yeme Tutum ve Davranışlarına Etkisi. Beslenme Ve Diyet Dergisi, 49(1), 57-66. https://doi.org/10.33076/2021.BDD.1389