Çıtar Dazıroğlu, M. E., & Akdevelioğlu, Y. (2021). Oral Kontraseptif Kullanımının Sağlık ve Serum Mikro Besin Ögesi Seviyeleri Üzerine Etkisi. Beslenme Ve Diyet Dergisi, 49(2), 90-96. https://doi.org/10.33076/2021.BDD.1366