Çıracı, E., & Kalafat, T. (2021). Resveratrolün Kardiyovasküler Hastalıklar Üzerine Etkileri. Beslenme Ve Diyet Dergisi, 49(1), 91-99. https://doi.org/10.33076/2021.BDD.1362