Baysal, I., & Kızıltan, G. (2020). Spor Yapan Bireylerin Yeni Besin Korkusu ve Ortoreksiya Nervoza Eğilimleri ile Beslenme Durumları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. Beslenme Ve Diyet Dergisi, 48(3), 48-55. https://doi.org/10.33076/2020.BDD.1361