Özcan, Çiğdem, & Kızıl, M. (2020). İş Stres Düzeyinin Çalışanlarda Beslenme Durumu, Diyet Kalitesi ve Antropometrik Ölçümlere Etkisinin Değerlendirilmesi. Beslenme Ve Diyet Dergisi, 48(3), 56-64. https://doi.org/10.33076/2020.BDD.1352